Pulsatilla Homeopati
 
HEM     |     PULSATILLA HOMEOPATI     |     KLASSISK HOMEOPATI     |     BOKEN AUTISM - ETT NYTT HOPP
KONTAKT / TIDSBOKNING     |     GDPR
 

GDPR - Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter
GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.

Jag, Susanne Davidsson, Pulsatilla Homeopati, är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakten mellan dig och mig.

De uppgifter du lämnar till mig för att jag ska kunna ge dig en god och säker vård. används i det fortlöpande patientarbetet.

Dina personuppgifter används endast under den tid du är patient hos mig och raderas omedelbart efter att vi har avslutat vårt arbete tillsammans.

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter begränsas.

För alla patientuppgifter som du lämnar gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess.

För att jag ska kunna behandla dina personuppgifter behöver du ge ditt samtycke, detta sker vid första besöket. Du har alltid rätt att ta tillbaka samtycket.
 
© 2019 Pulsatilla Homeopati