Pulsatilla Homeopati
 
HEM     |     PULSATILLA HOMEOPATI     |     KLASSISK HOMEOPATI     |     BOKEN AUTISM - ETT NYTT HOPP
KONTAKT / TIDSBOKNING     |     GDPR
 

Klassisk Homeopati

Vad är klassisk homeopati
Klassisk homeopati är en naturligt läkande metod som verkligen är systematisk, vetenskaplig, fullständig och effektiv. Det är en läkeprincip som grundades av läkaren Samuel Hahnemann (1755-1843). Lagen om likhet - Similia Similibus Curentur - är ett begrepp som innebär att ett symptom av en sjukdom kan botas med små mängder av en substans som i hög dos framkallar samma symptom hos en frisk person.
Målet med klassisk homeopati är att stimulera kroppens eget immunförsvar genom att använda mediciner som är skonsamma mot kroppen och fria från giftiga biverkningar. Klassisk homeopati innebär att homeopaten behandlar patienten holistiskt, dvs att man ser till hela människan. Den klassiska homeopaten föreskriver endast ett läkemedel åt gången. Individens eget immunförsvar stärks av det homeopatiska läkemedlet så att grundorsaken till sjukdomen tas bort och inte bara symptomen. Homeopati arbetar med immunsystemet och inte emot det.

Homeopatins allra viktigaste uppgift är att läka och att skapa lindring för människor med fysiska, emotionella och/eller mentala problem. Den homeopatiska behandlingen är individuell och tar hänsyn till fysiska och psykiska besvär samt vilken personlighet patienten har. Detta innebär att en person som t e x söker för astmatiska besvär inte ska ha samma läkemedel som en annan person som söker för liknande besvär. Detta p g a vi alla är olika som individer.
Homeopatiska läkemedel
Homeopati är energimedicin. Medicinerna är naturliga ämnen som kommer från växt-, djur- eller mineralriket. De tillverkas genom s k potensering vilket innebär att läkemedlet spädes ut och skakas så att energierna i ämnet kan frigöras och de läkande egenskaperna utvecklas. Medicinerna är ofarliga, enbart testade på människor och ger rätt använt inga biverkningar.
Vem söker homeopat
De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas framgångsrikt med homeopati, såväl akuta som kroniska besvär. Ex på sjukdomstillstånd kan vara: astma, hudproblem, allergiska besvär, överkänslighet mot olika typer av mat, pollenallergi, hösnuva, reumatiska besvär leder och muskler, migrän, sömnsvårigheter, depression, infertilitet m m
Klassisk homeopati är en mycket effektiv behandlingsform vid funktionsnedsättningar inom autismspektrat, såsom t e x autism, Aspergers syndrom , ADHD, ADD m fl.

I Europa är homeopati en av de tre största alternativa behandlingsformerna. I Norge, Tyskland och England är homeopati ett vanligt alternativ till traditionell sjukvård. Englands kungahus har sedan länge haft sin egen hovhomeopat. I Frankrike ersätts homeopati av den allmänna sjukförsäkringen och där är en tredjedel av läkarna även homeopater.
Länkar
Länkar alternativmedicinsk behandling

© 2019 Pulsatilla Homeopati